Zakaj je pomembno, da podjetja razumejo kulturne razlike pri vstopu na nove trge

Moje prvo globoko srečanje s kulturnimi razlikami se je zgodilo leta 2015, ko sem za podjetje Gorenje Group izvajala makroekonomsko in tržno analizo držav na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Med sodelovanjem s partnerji iz različnih kulturnih okolij sem se naučila, kako ključno je razumeti in upoštevati te razlike ne samo v komunikaciji, ampak tudi v prilagajanju produktov za lokalne trge. Na primer, medtem ko je bil en model štedilnika izjemno priljubljen v Evropi, smo za trg Gorenje GULF morali spremeniti številne funkcije – od voltaže in porazdelitve elementov do dizajna in marketinških pristopov, da bi ustrezal lokalnim zahtevam in okusom. Prav tako se je na tem področju pri ekipi Gorenje GULF na videu klicu čutilo presenečenje, ko so namesto moškega sogovornika naleteli name. To presenečenje ni bilo izolirano, saj sem podobne reakcije doživljala tudi v avtomobilski industriji v Nemčiji in Avstriji, kjer je bila industrija močno moško usmerjena, medtem ko na Norveškem in Danskem, kjer kulturne razlike glede spolov niso tako izrazite, takšnih presenečenj ni bilo; odnos je bil sproščen, strokoven in posloven od prve minute.

Te izkušnje so mi še bolj poudarile, kako bistveno je za mednarodno uspešno poslovanje razumevanje kulturnih razlik, ne samo v smislu prilagajanja izdelkov, ampak tudi v načinu komunikacije in medsebojnega spoštovanja kot temelj uspešne globalne strategije. V današnjem blogu bomo raziskali, zakaj je ključno, da podjetja ne le razumejo, ampak tudi aktivno vključujejo kulturne razlike v svoje poslovne načrte pri širitvi na nove trge.

Tukaj je nekaj ključnih točk, ki jih je potrebno upoštevati:

Prilagoditev izdelka ali storitve lokalnim okusom in potrebam: Kulturne preference močno vplivajo na sprejem izdelkov. Na primer, barve, velikosti, oblike in celo funkcije izdelkov lahko zahtevajo prilagoditve, da bodo ustrezale lokalnim željam in potrebam. Profesorji, kot so tisti na Harvard Business School, poudarjajo pomen raziskovanja lokalnih običajev in vrednot pred razvojem izdelka.

Razumevanje in spoštovanje lokalnih norm in tabujev: Vsaka kultura ima svoje tabuje in norme, ki lahko vplivajo na trženje in oglaševanje izdelkov. Na primer, določene besede, slike ali koncepti, ki so sprejemljivi v eni kulturi, so lahko v drugi popolnoma nesprejemljivi ali celo žaljivi.

Kulturna občutljivost v oglaševanju in tržnih sporočilih: Komunikacijske strategije morajo biti prilagojene, da odražajo kulturne vrednote in pričakovanja ciljne skupnosti. To vključuje vse od izbire jezika, sloga komunikacije do marketinških kanalov, ki najbolje dosežejo ciljno publiko.

Usposabljanje in priprava vaših mednarodnih ekip: Razumevanje kulturnih razlik je ključnega pomena tudi za vaše zaposlene, ki delujejo na mednarodnih trgih. Usposabljanje o kulturni občutljivosti in kompetencah lahko znatno izboljša medkulturno komunikacijo in sodelovanje.

Pogajalske strategije: Raziskave kažejo, da je razumevanje kulturnih razlik ključno za oblikovanje učinkovitih pogajalskih strategij. Na primer, v nekaterih kulturah je neposrednost cenjena, medtem ko je v drugih kulturah bolj cenjeno posredno izražanje in ohranjanje harmonije med pogajanjem.

Vpliv kulturne raznolikosti na timsko dinamiko: Timi, ki so kulturno raznoliki, lahko izkoristijo širši nabor perspektiv in idej, kar lahko vodi do bolj inovativnih rešitev. Vendar pa kulturne razlike lahko privedejo tudi do izzivov, kot so nesporazumi ali konflikti, če se ne upravljajo pravilno.

Strategije za premoščanje kulturnih razlik: Učinkovite strategije za premoščanje kulturnih razlik vključujejo usposabljanje zaposlenih za kulturno zavedanje, uporabo lokalnih posrednikov za lažje razumevanje in navigacijo po lokalnih kulturnih okoljih ter prilagajanje marketinških in poslovnih strategij, da bolje odgovarjajo na lokalne kulturne značilnosti.

Etična praksa in spoštovanje lokalnih zakonov in regulativ: Etično poslovanje v skladu z lokalnimi zakoni in regulativami ne le izboljšuje ugled vašega podjetja, ampak tudi zmanjšuje tveganje za pravne zaplete.

Inovativni pristopi k izdelku ali storitvi ob upoštevanju kulturnih značilnosti: Nenehno iskanje inovativnih načinov za prilagajanje vaših izdelkov ali storitev, ki lahko vključujejo tehnološke inovacije ali unikatne prodajne prednosti, ki so posebej zasnovane za specifične kulturne trge.

Izgradnja dolgoročnih odnosov z lokalnimi deležniki: Gradnja močnih odnosov z lokalnimi partnerji, distributerji in strankami je ključna za uspeh na novih trgih. Ti odnosi lahko pomagajo pri pridobivanju lokalnega znanja in pri prilagajanju vaših strategij in operacij.

Razumevanje kulturnih razlik in njihovo vključevanje v strategije vstopa na nove trge ni le o izogibanju napakam, ampak o gradnji močnih, trajnostnih in spoštljivih mednarodnih poslovnih odnosov, ki lahko dolgoročno prispevajo k uspehu vašega podjetja.

Vabljeni tudi, da nas za vse nasvete in sodelovanja pocukate za rokav. Srečno!

Članki, ki so na to tematiko in vam lahko koristijo:

  • Culture and International Business Research: A Review and Research: Pregled in analiza člankov o vlogi kulture v mednarodnem poslovanju, objavljenih med letoma 2009 in 2019. Poudarja pomembnost teorije in metodologije v raziskovanju kulturnih vplivov na poslovne rezultate. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951620305693
  • Communication and Culture in International Business – Moving the Field. Ta članek obravnava centralnost komunikacije v mednarodnem poslovanju in pomen razumevanja kulturnih razlik v komunikacijskih procesih. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951620300731
  • Unraveling the Effects of Cultural Diversity in Teams: A Retrospective Meta. Analiza raziskav o multikulturnih delovnih skupinah, ki preučuje, kako kulturna raznolikost vpliva na skupinsko dinamiko in poslovne rezultate. https://link.springer.com/article/10.1057/jibs.2010.55
  • How Corporate Cultures Differ Around the World: Raziskava, ki prikazuje, kako se korporativne kulture razlikujejo po svetu in kako to vpliva na poslovne prakse in strategije. https://hbr.org/2020/01/how-corporate-cultures-differ-around-the-world
  • Towards a More Balanced Treatment of Culture in International Business: Analiza vsebine člankov, objavljenih v Journal of International Business Studies, ki raziskujejo, kako so kulturne razlike pogosto poudarjene v literaturi mednarodnega poslovanja.
Prenesite si brezplačni vodič

Obvladajte svojo neverbalno komunikacijo

Vnesite svoj e-poštni naslov in prejmite priročnik, s pomočjo katerega boste obvladali govorico telesa.